نظرتون در مورد وبم چیه؟؟؟؟؟
(6.216%) 149
توی دنیا تکه
(3.212%) 77
خوبه
(2.169%) 52
بدک نیست
(87.56%) 2099
بد

تعداد شرکت کنندگان : 2377